Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Contact Plaid Cymru

Address:  Plaid Cymru, Tŷ Gwynfor, Anson Court, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL

Phone:  029 2047 2272

email:  post@plaidcymru.org 

 

Press staff, Assembly - 029 2089 8401

Press staff, Westminster - 0207 2196422